Bonusové služby
0904 403 222 info@abertal.sk

Investícia do nehnuteľností

Ponúkame možnosť využiť naše poradenstvo v prípade, ak máte záujem investovať do nehnuteľností.

Ochránime vašu nehnuteľnosť

Náš agent Vám vypracuje a zabezpečí ponuku nastavenú pre Vaše potreby s dôrazom na ochranu Vašej nehnuteľnosti.

Správa Vašej nehnuteľnosti

Nová, cenovo dostupná služba, manažment nehnuteľnosti, Vám uľahčí život. Ak sa nestíhate starať o prenájom Vášho bytu, alebo komerčného priestoru, je určená práve Vám. Zabezpečíme nájomcu, správu nehnuteľnosti a jej údržbu počas celej doby trvania nájmu.

Pomôžeme a zabezpečíme hypotéku

Vieme poradiť a sprostredkovať hypotekárne i iné formy úverov zabezpečených i nezabezpečených nehnuteľnosťou. Zabezpečíme ponuky zo všetkých bánk a finančných inštitúcií. Pomôžeme Vám aj pri refinancovaní, konsolidácii alebo navýšení existujúcich úverov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.