Naša filozofia - ABERTAL REALITY s. r. o.
0904 403 222 info@abertal.sk

Naši Abertal lokalitní makléri sú „znalci lokality“. Prečo je dôležité dostať objektívne informácie z lokality, kde predávate, prenajímate alebo kupujete nehnuteľnosť?

 1. Lokalita ovplyvňuje cenu
 
 2. Lokalita ovpyvplyvňuje možnosti výberu z nehnuteľností   

 3. Lokalita ovplyvňuje vaše zdravie
 
 4. Lokalita ovplyvňuje vaše množstvo voľného času

 5. Lokalita ovplyvňuje vašu životnú pohodu
 
 6. Lokalita ovplyvňuje váš životný štýl

 7. Lokalita ovplyvňuje vašu rodinu

 8. Lokalita ovplyvňuje vaše vzťahy

 9. Lokalita ovplyvňuje váš spoločenský život

10. Lokalita ovplyvňuje vaše financie

11. Lokalita ovplyvňuje vaše investičné možnosti

 

Nenechajte sa zaskočiť a pýtajte sa na súvislosti, chcite vedieť viac objektívnych informácií, aby ste sa vedeli potom správne subjektívne rozhodnúť.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.