Správa investičných bytov - RENT MANAGEMENT
0904 403 222 info@abertal.sk
manazment nehnutelnosti

Prenájom:

 • Nacenenie – vy nám poviete Vaše predstavy a my vám ukážeme, ako to vyzerá na trhu. Takto spolu nastavíme cenu prenájmu tak, aby prenájom bol pre vás výhodnou investičnou činnosťou.
 • Marketing – v marketingovej službe je neodmysliteľnou súčasťou komunikácia Vašej nehnuteľnosti tak, aby sme našli Vášho ideálneho nájomcu.
 • Obhliadky – nebudete zaťažený nekonečnými obhliadkami a vyhnete sa zbytočnému stresu z „realitnej turistiky“.
 • Overenie nájomcu – overíme za Vás potenciálnych nájomcov, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam.
 • Príprava zmluvy – vybavíme právne formality tak, aby boli spokojné obe strany, vy i nájomca.
 • Výber depozitu a nájomného – základom dobrého fungovania je prejav dobrej vôle a tak výber depozitu a nájomného dopredu od nájomcu je v našich službách podmienkou.
 • Odovzdanie nehnuteľnosti - vypracujeme odovzdávací protokol, odpíšeme stavy energií , poskytneme potrebné informácie nájomcovi a odovzdáme kľúče.

Manažment:

 • Kontrola Vašej nehnuteľnosti – vykonáme kontrolu prenajímanej nehnuteľnosti, pretože si uvedomujeme, že je dôležité sa o Vašu nehnuteľnosť aktívne zaujímať a pravidelne preverovať jej stav.
 • Hlavný kontakt pre nájomcu – sme jediným kontaktom pre nájomcu, čo pre Vás znamená, že ste absolútne odbremenený od povinností, ktoré Vás pri prenajímaní bytu a požiadaviek od nájomcu môžu zaťažovať. Čokoľvek potrebuje, zavolá nám.
 • Inkaso nájomného – na základe vzájomnej dohody môže byť plne v našej kompetencii. Kontrolujeme tak platobnú disciplínu klienta a prípadné omeškania okamžite riešime.
 • Správa o aktivitách - považujeme za dôležité Vás informovať o dianí vo Vašom majetku a tak Vás upovedomíme o všetkých skutočnostiach a riešeniach vo Vašej nehnuteľnosti.
 • Správy pre nájomcu – všetka komunikácia s nájomcom „padne iba na naše plecia“.
 • Komunikácia so správcom bytového domu – ak bude potrebné zabezpečiť výmenu poškodených čipov, resp. obstaranie nových čipov, ovládačov, alebo rôznych potvrdení, vyriešime to za Vás.
 • Výpočet skutočného preplatku/nedoplatku z ročného zúčtovania – porovnáme Vám zaplatené preddavky nájomcu a jeho reálnu spotrebu .
 • Vypracovanie dodatočnej zmluvnej dokumentácie – zabezpečíme dodatky pri zmene doby trvania nájmu, zmene ceny, výmene nájomníkov a podobne.

Údržba:

 • Opravy cez licencovaných a kvalitných subdodávateľov – spolupracujeme s overenými spoločnosťami a dlhodobými partnermi.
 • Upratovacie služby – v prípade potreby vieme zabezpečiť pravidelné upratovanie Vašej nehnuteľnosti, alebo jednorazové upratovanie pri výmene nájomníkov.
 • Ďalšie služby – údržba záhrad, povinná kontrola komínov, kotlov, vypratávanie nehnuteľností, ...

Cena za službu Správa investičných nehnuteľností - RENT MANAGEMENT sa pohybuje od 45 EUR mesačne. Konkrétnu cenovú ponuku vám radi pripravíme na mieru, podľa vašich potrieb.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.