Blog - ABERTAL REALITY s. r. o.
0904 403 222 info@abertal.sk
Nezabudnite na daňové priznanie k dani z nehnuteľností - čas máte len do 31.januára

Nezabudnite na daňové priznanie k dani z nehnuteľností - čas máte len do 31.januára

22642x 11.01.2021 Ing. Gabriela Polačeková

Ak ste minulý rok kúpili alebo predali nehnuteľnosť, nezabudnite na daňové priznanie k DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ !!! Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musia do 31.01.2021  podať všetci tí vlastníci, ktorí nehnuteľnosť nadobudli v priebehu roka 2020 (v čase od 02.01.2020,,,

Čítať ďalej

Čo sa skýva pod názvom

Čo sa skýva pod názvom "Správa investičných nehnuteľností"

21631x 17.05.2020 Ing. Gabriela Polačeková

Vlastníte nehnuteľnosť, v ktorej nebývate? Premýšľate čo s ňou? Predať a zbaviť sa tak ďalších starostí? Alebo radšej prenajať  a prilepšiť si k mesačným príjmom? Alebo máte voľné zdroje, ktoré chcete investovať  do kúpy nehnuteľnosti, ale odrádza Vás,,,

Čítať ďalej

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.